Skip to main content

Bodypainting był praktykowany już dziesiątki tysięcy lat temu wśród starożytnych plemion na całym świecie. Tradycyjne plemiona używając sztuki malowania ciała chcą ukazać związek pomiędzy historią, duchowością oraz ciałem. Ceremonie są obchodzone we wszystkich kulturach by uczcić narodziny, śmierć,wkroczenie w okres dojrzewania, śluby oraz dojrzewanie. Okrywając ciało symbolami i obrazami zwiększano skuteczność rytuałów ubierając skórę w myśli i emocje. Malowanie na ciele jest procesem przekształcenia i powiększenia duszy (źródło: wiki).

Poniższe zdjęcia przedstawiają niezwykłe prace autorstwa Guido Daniele.

hand-painting-art-guido-daniele1

hand-painting-art-guido-daniele2

hand-painting-art-guido-daniele3

hand-painting-art-guido-daniele4

hand-painting-art-guido-daniele5

hand-painting-art-guido-daniele6

hand-painting-art-guido-daniele7

hand-painting-art-guido-daniele8

hand-painting-art-guido-daniele9

hand-painting-art-guido-daniele10

hand-painting-art-guido-daniele11

hand-painting-art-guido-daniele12Body painting, or sometimes bodypainting, is a form of body art. Unlike tattoo and other forms of body art, body painting is temporary, painted onto the human skin, and lasts for only several hours, or at most (in the case of Mehndi or “henna tattoo”) a couple of weeks. Body painting that is limited to the face is known as face painting. Body painting is also referred to as (a form of) “temporary tattoo”; large scale or full-body painting is more commonly referred to as body painting, while smaller or more detailed work is generally referred to as temporary tattoos. (source: wiki).

The following pictures show the remarkable work by Guido Daniele.

hand-painting-art-guido-daniele1

hand-painting-art-guido-daniele2

hand-painting-art-guido-daniele3

hand-painting-art-guido-daniele4

hand-painting-art-guido-daniele5

hand-painting-art-guido-daniele6

hand-painting-art-guido-daniele7

hand-painting-art-guido-daniele8

hand-painting-art-guido-daniele9

hand-painting-art-guido-daniele10

hand-painting-art-guido-daniele11