Skip to main content

Grafika fraktalna jest to grafika wykorzystująca tzw. fraktale, czyli obiekty matematyczne posiadające własność samopodobieństwa. Grafika fraktalna wykorzystywana jest zwykle do generacji losowych krajobrazów oraz map geograficznych. Charakterystyczną cechą tego rodzaju grafiki jest możliwość nieskończonego powiększania dowolnego elementu obrazu. Fraktalne algorytmy znalazły się również w kręgu zainteresowań artystów plastyków.

Poniżej przedstawiam piękne przykłady zastosowania tej techniki:

fractal-art-silvia-cordedda10

fractal-art-silvia-cordedda12

fractal-art-silvia-cordedda13

fractal-art-silvia-cordedda14

fractal-art-silvia-cordedda15

fractal-art-silvia-cordedda1

fractal-art-silvia-cordedda2

fractal-art-silvia-cordedda3

fractal-art-silvia-cordedda4

fractal-art-silvia-cordedda5

fractal-art-silvia-cordedda6

fractal-art-silvia-cordedda7

fractal-art-silvia-cordedda8

fractal-art-silvia-cordedda9

Galeria artystki: http://c-91.deviantart.com/Fractal art is a form of algorithmic art created by calculating fractal objects and representing the calculation results as still images, animations, and media. Fractal art developed from the mid-1980s onwards. It is a genre of computer art and digital art which are part of new media art. The Julia set and Mandlebrot sets can be considered as icons of fractal art.

fractal-art-silvia-cordedda10

fractal-art-silvia-cordedda12

fractal-art-silvia-cordedda13

fractal-art-silvia-cordedda14

fractal-art-silvia-cordedda15

fractal-art-silvia-cordedda1

fractal-art-silvia-cordedda2

fractal-art-silvia-cordedda3

fractal-art-silvia-cordedda4

fractal-art-silvia-cordedda5

fractal-art-silvia-cordedda6

fractal-art-silvia-cordedda7

fractal-art-silvia-cordedda8

fractal-art-silvia-cordedda9

Artist Gallery: http://c-91.deviantart.com/